Co můžete očekávat od bulharského umělce jménem COOH na páteční Therapy Sessions CZ vol. X? Dozvíte se z rozhovoru a exkluzivního setu! / What can you expect from the Bulgarian artist COOH at Therapy Sessions CZ vol. X this Friday? Read the interview (English version below) and listen to the exclusive mix to find out! 

Cooh581 

- Ahoj, Ivane, těšíš se na svou páteční premiéru na Therapy Sessions České Budějovice vol. X? Co se ti v souvislosti s touhle značkou vybaví?

- Moc se na páteční hraní těším!!! Už je to dávno, co jsem naposled hrál v Českých Budějovicích, a pod značkou Therapy Sessions to bude ještě větší šílenství. Cestou na tyhle párty vždycky vymýšlím různé post-apokalyptické scénáře, abych se inspiroval. Tím svou energii nasměřuji tak, abych mohl prozkoumat temná zákoutí svého podvědomí a dát jim průchod prostřednictvím hudby.

- Pamatuješ si na svoje první vystoupení v tomhle městě v klubu K2? Jak se ti líbí hraní v České Republice obecně?

- Moje první vystoupení u vás byla bomba! Vzpomínám si, že publikum šílelo při každém dropu. Je pro mě opravdovou inspirací, když moje hudba nadchne celý klub. DnB fanoušci v České Republice patří k těm nejdivočejším a nejvnímavějším, ČR je dokonalým místem pro zkoumání reakcí na moje tracky.

- Vzhledem k počtu přezdívek, které používáš, jsi nejspíš dost vytížený. Můžeš v krátkosti popsat svoje současné aktivity a shrnout dosavadní rok 2016?

- Letošní rok je pro mě nesmírně zábavný, jelikož pracuji na ještě rozmanitější škále stylů než dřív. Začalo to One Man Party, kde jsem hrál 8 hodin vlastní hudbu pod 4 pseudonymy. Poté jsem se pustil do nového projektu a alba s flétnistou Theodosiim Spassovem (známý z mého projektu Balkansky). Zaměřujeme se na spojení acid jazzu s elektronickými beaty a zvuky. Další album, které je nyní téměř připravené k vydání, máme na svědomí se čtyřmi zpěvačkami ze skupiny Avigeya, a je spojením bulharských lidových písní s drum&bassem a dubstepem. Právě teď v Londýně pracuji na nové nahrávce s bulharskou metalovou kapelou Smallman, kterou doplňuji o elektronické zvuky a nápady. V listopadu budeme nahrávku propagovat na menším evropském turné. Další nový projekt, do kterého jsem se pustil v Londýně, je spolupráce s pianistkou Aysedeniz Gokcinovou, kdy kombinujeme moji ambientní a downtempovou tvorbu s klasickým pianem a jejím zpěvem. Také hodně skládám hudbu pro divadlo a představení scénického tance jako je muzikál Neo Dervish a mnoho dalších. Mezitím pracuji na řadě vlastních projektů pod různými jmény... takže se rozhodně nenudím.

- Jaký podíl z tvého času zabírá v současnosti drum&bassová produkce?

- Stále se do značné míry věnuji drum&bassu - collabům, remixům i vlastní tvorbě. Hraní si pokaždé užívám a baví mě cestovat po drum&bassovými párty. Těším se, že po vydání Moth Scream EP na Position Chrome hraní přibude.

- Pověz nám víc o svojí žhavé novince, Moth Scream EP na Position Chrome. Jsou na cestě i nějaké další releasy?

- Moth Scream EP vznikalo postupně a po částech, ale ukazuje, kterým směrem se můj současný sound ubírá. Měl jsem to potěšení zremixovat úžasné tracky od Limewaxe a Goldberg Variations, můj track z alba ReBirth se dočkal remixu od Counterstrike a tracky s Fragzem a Looh činí tohle EP ještě silnějším, takže je plné čerstvých zvuků. Mám v plánu pár dalších releasů, ale chvíli potrvá, než spatří světlo světa. Mám spoustu skvělých drum&bassových novinek, o kterých vám zatím víc neprozradím. J

- Co od tebe můžeme na párty očekávat?

- Balkánský nářez v široké škále stylů, od drum&bassu přes hardcore po techno.

- Jaké je tvoje očekávání a proč by fanoušci měli dorazit na párty?

- Publikum bude určitě šílet z mých nových tracků a vy si můžete být jisti, že můj současný drum&bass není o nic měkčí, navzdory všem mým projektům, a COOH stále patří fanouškům hardcore D&B! Také s sebou vezmu trička s potiskem grafiky, kterou jsem vytvořil pro Moth Scream EP, takže je můžete získat mezi prvními.

- Díky za tvůj čas, nemůžeme se dočkat! Na viděnou v pátek!

- Taky se nemůžu dočkat, až si to společně užijeme!

Poslechněte si COOHův exkluzivní set pro Therapy Sessions CZ vol. X! / Listen to Therapy Sessions CZ vol. X exclusive mix by COOH!
Soundcloud / YouTube

ENGLISH VERSION

- Hello Ivan, are you looking forward to your premiere at Therapy Sessions České Budějovice vol. X this Friday? What associations come to your mind with this brand?

- I am really looking forward to come and play on Friday!!! It's been a while since I played in České Budějovice and this time with the Therapy Sessions brand it will be even crazier. When I am on my way to play this parties I always think of some dark industrial post-apocalyptic scenarios for inspiration. That brings my energy to a certain place, where I can explore the darker side of my subconscious and let it go off with the music.

- Do you remember your first gig in this city at club K2? How do you like performing in the Czech Republic overall?

- My first gig there was insane! I remember the crowd going bonkers all the time on every drop. That is really inspiring for me, when my music gets everyone in the club exited. Czech Republic has one of the wildest and responsive dnb crowds and it's the perfect place for exploring great reactions for my tracks.

- As an artist with more than one monicker you seem a very busy man. Can you shortly describe all your recent activities and sum up the year 2016 so far?

- This is year is one of the most exciting for me, as I am working on even wider variety of styles then before. My year started with my One Man Party, where I played 8 hours of my own music with 4 of my monickers. Later on I started working on a new project and album with the kaval flute player Theodosii Spassov (you know him from my Бalkansky project) Its focused on combining acid jazz music with electronic beats and sounds. Another album which is now almost ready for release if my project with the 4 girls singers from Avigeya, where we mix Bulgarian traditional songs with drum and bass and dubstep. I am right now in London recording a new project with the Bulgarian metal band Smallman, for which I add electronic sounds and ideas. We are going on a little European tour in November too to promote the record. Another new project that I started working on in London is with the pianist Aysedeniz Gokcin, where we combine my ambient and downtempo ideas with classical piano and vocals from her. Also writing a lot of music for theatre and contemporary dance performances, like the Neo Dervish show and many more. In the meanwhile I work on a lot of my own projects too with my different names....so yeah, pretty diverse year for me.

- What percentage of your time does drum&bass production and gigs take nowadays?

It's still a big part of my time devoted to drum and bass nowadays, collaborating, remixing and working on my own material. Gigs are great as always and I love travelling for drum and bass shows. I am excited to get more shows after the release of my Moth Scream EP for Position Chrome.

- You have a hot new EP coming out on Position Chrome, tell us a little bit more about that. Any other releases on the way?

- This Moth Scream EP is coming after a period of collecting its different parts, but it shows where my current sound goes right now. I had the pleasure to remix some amazing tracks from Limewax and Goldberg Variations, also to have a track from my ReBirth album remixed by Counterstrike and the tracks with Fragz and Looh adds this extra power to the EP, so we get it full of fresh sounds. I have few more releases planned, but it will take some time for them to see the light. There's a lot of exciting drum and bass news, but I can't tell you all that soon :)

- What can we expect from you at the party?

- Expect the punch of the balkans, delivered with a wide range of styles, from drum and bass to hardcore and techno.

- What do you expect and why should the fans visit this party?

- I am sure the crowd will go nuts with my new tracks and they can be sure my drum and bass didn't go anywhere lighter at the moment, despite all my other projects, I still keep COOH for the hardcore drum and bass fans! I am also brining my artwork that I created for the Moth Scream EP printed on t-shirts, so you can be some of the first to have it.

- Thanks for your time, can't wait! See you on Friday!

- I can't wait to come over and have some fun with you guys!

Interview by Hanzall

TS CZ 2016 AFTERMOVIE

THERAPY SESSIONS CZ 2016 - České Budějovice vol. X official aftermovie by

COOH INTERVIEW & SET

Co můžete očekávat od bulharského umělce jménem COOH na páteční Therapy Sessions CZ vol. X? Dozvíte se z rozhovoru...

16. září 2016

DJ CONTEST - VÍTĚZ! / WINNER!

Vítězem letošního DJ contestu je SHANiX!...

16. září 2016

ZARDONIC INTERVIEW & SET

V rozhovoru s maskovaným démonem Zardonicem se dozvíte, co chystá a jak se těší do Čech, a při čtení můžete...

16. září 2016

TS CZ OFFICIAL SOUNDCLOUD

NÁŠ SOUNDCLOUD JE OPĚT NAPLNO V PROVOZU! /

OUR SOUNDCLOUD IS FULLY OPERATIONAL AGAIN!