Děkujeme všem DJs za účast v contestu! Rozhodování bylo opravdu těžké a zde jsou výsledky. Gratulujeme vítězům! / Thanks to all DJs for entering our contest! After really hard deciding, here are the results. Congratz to the winners!

1. BITTER

2. SHAYMI

3. CORRUPTED BRAIN

Pro letošní opening set nás nejvíce zaujal Bitter z Maďarska svou originální technoidní selekcí, precizními mixy a celkovou energií. Pokud bychom hledali vítěze pro pozdější čas, jeho krajanka Shaymi by byla jasná volba - set nabitý energií, nápaditý výběr a vlastní bootlegy. V těsném závěsu za ní skončil Corrupted Brain z Rakouska, opět s výběrem spíše pro primetime. Nenechte si ujít vítěze na Therapy Sessions CZ vol. XIII v čase 20:00-21:00! / For this year's opening set we were mostly impressed by Bitter from Hungary with his original technoid selection, precise mixes and overall energy. If we would look for a winner for later slot, his compatriot Shaymi would be a clear choice - high-octane set with inventive choice of tunes and her own bootlegs. Corrupted Brain from Austria finished close behind, again with rather primetime vibes. Check out the winner at Therapy Sessions CZ vol. XIII between 8 and 9 pm!

Contest 520