• YOU NEED THERAPY 2021!!!
    YOU NEED THERAPY 2021!!! Po dvou letech se těšte na brutální terapii nejen v rytmu D&B! / After two years we bring you a brutal therapy not only with D&B!
  • Scene Design Decorations
    Scene Design Decorations Pokaždé připravujeme nový vizuální zážitek - jednou za rok v Č. Budějovicích rozsekáme všechny vaše smysly! / We bring you a new visual experience every time – once a year we smash all your senses in České Budějovice!
  • Worldwide Tradition
    Worldwide Tradition Světová dark D’n‘B párty se základnou v Londýně a akcemi od Ruska přes Nový Zéland až po Mexiko! / Dark D’n’B event based in London with parties worldwide, from Russia to New Zealand all the way to Mexico!

THERAPY SESSIONS CZECH REPUBLIC VOL. XIV ↓English↓

Po dvouleté pauze jsme zmobilizovali síly a rozpoutali peklo v nově zrekonstruovaném klubu MC Fabrika v Č. Budějovicích. Byla to naše zatím nejmenší akce, ale jsme moc rádi za všechny pozitivní reakce a děkujeme všem, kdo se na ní podíleli organizačně i v kotli. Jedeme dál! 

Fotoreport 1 od Jakub Máče

Fotoreport 2 od PM photo

---------------------------------------------

After a two-year break, we mobilized our forces and unleashed hell in the newly reconstructed MC Fabrika club in České Budejovice. It was our smallest event so far, but we are very happy for all the positive reactions and thank everyone who participated both in its organization and on the dancefloor. We don't stop!

Photoreport 1 by Jakub Máče

Photoreport 2 by PM photo

YOU NEED THERAPY!!!

Hated b2b Shaymi Exclusive Mix

Přivítejte duo Hated & Shaymi v naší sbírce exkluzivních mixů! Maďarská úderka Shaymi vs. Hated vás neúnavným...

5. říjen 2021

TS CZ OFFICIAL SOUNDCLOUD

NAVŠTIVTE NÁŠ SOUNDCLOUD! /

VISIT OUR SOUNDCLOUD CHANNEL!